Oki b2200 handbuch deutsch


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 647298021
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 7,57

ERLAUTERUNG:

Oki b2200 handbuch deutsch

Manuals Brands Oki Manuals Printer B Specifications Oki B Specifications Oki b brochure. Quick Links Download this manual See also: User ManualSetup Manual. The fast and affordable business printers. Solutions are built for efficiency and speed, and to. In terms of durability, these printers have a. Designed for the small work environment. B Series printers, with their compact size. Published performance results based on laboratory testing.

Available in the U. B Series printers come with Enhanced. Printing compatibility GDI ; the B They all perform equally well with the most popular. All models have high-speed USB 2. B Series models also have a parallel port. Solutions is so confident in the reliability and. If you need technical assistance, you can speak. As fast as 21 ppm print speed; less than. Separate toner and image drum configuration. Standard high-speed USB connectivity. Available with internal network print. Related Manuals for Oki B Printer Oki B User Manual Oki b user guide 36 pages.

Printer Oki B Maintenance Manual pages. Page 2: Specifications Featured products may not be available in all countries. Please contact your local office for regional availability. OKI, OkiLAN, OKIcare Reg. This manual is also suitable for: B series B series.

Print page 1 Print document 2 pages. Cancel Delete. Sign In OR. Don't have an account? Sign up! Restore password. Upload from disk. Upload from URL.

Reset search. Since I plugged in the new monitor, there's no SOUND anymore. How can I retrieve it? Submitted on at On my ESPRIMO Q Serial No YLQH I have a "Line Out" jack light blue where there should have been "Mic" jack pink according to the manual!

How is this possible? Is it then not possible to connect a microphone? Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share. For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information. You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive. If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address. Home Computer Printer Oki B Online User Manual, 37 pages, 1. Oki B Get by email. Page Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page Need help?

Post your question in this forum. Forum oki-b Page 2 VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en upto-date weer te geven. Oki is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten waarvoor deze niet verantwoordelijk is. Oki kan ook niet garanderen dat wijzigingen in software en apparatuur die zijn aangebracht door andere fabrikanten en waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, geen invloed hebben op de toepasbaarheid van de informatie in de handleiding.

Als softwareproducten van andere fabrikanten in deze handleiding worden genoemd, betekent dit niet dat Oki deze producten steunt. Hoewel redelijkerwijs alles heeft gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verleent geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie.

Oki en Microline zi NIET laten braken. Indien er tonerpoeder wordt ingeademd, moet de persoon naar buiten worden gebracht voor frisse lucht. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Indien er tonerpoeder in de ogen is terechtgekomen, dienen deze gedurende ten minste 15 minuten met veel water te worden uitgespoeld terwijl de ogen geopend blijven.

Indien er tonerpoeder wordt gemorst, moet dit met koud water en zeep worden verwijderd om vlekken op de huid of kleding te voorkomen. Page 4 INHOUD Voorwoord. Transparanten en etiketten. LET OP! Deze tekst bevat extra informatie die, indien deze wordt genegeerd, tot schade of storingen in het apparaat kan leiden. Deze tekst bevat extra informatie die, indien deze wordt genegeerd, kan leiden tot een risico op persoonlijk letsel.

Om uw product te beschermen en ervoor te zorgen dat u optimaal kunt profiteren van alle functies, is dit model ontworpen om alleen met originele tonercartridges van Oki Printing Solutions te werken. Deze zijn te herkennen aan het handelsmerk van Oki Printing Solutions. Het kan voorkomen dat een andere tonercartridge helemaal niet werkt, zelfs als deze als 'geschikt' of 'compatibel' wordt omschreven. Indien de tonercartridge wel werkt, kunnen de prestaties en de afdrukkwaliteit van uw product van mindere kwaliteit zijn.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken w In deze gebruikershandleiding krijgt u alledaagse aanwijzingen voor het gebruik en eenvoudige onderhoudsprocedures. Deze zijn van toepassing op alle modellen van de serie.

De hostcomputer kan het grootste deel van de paginaverwerking uitvoeren met de eigen besturingssysteemsoftware. De printer verwerkt de pagina's geheel intern, zodat computerresources voor andere taken beschikbaar zijn. Als u de huidige afdruktaak uit het printergeheugen wilt wissen, drukt u op deze knop en houdt u de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt. Voorbedrukt briefpapier, zoals briefhoofdpapier, kan ook worden gebruikt zolang de voorbedrukte delen de combinatie van hitte en druk kunnen weerstaan.

Op basis van uw ervaring kunt u bepalen of bepaald briefpapier geschikt is. Voorkom het gebruik van papier dat beschadigd is, bijvoorbeeld gevouwen, geperforeerd, verkreukeld of geniet papier, en voorkom dat u hetzelfde vel papier tweemaal op beide kanten bedrukt. Als u vage afdrukken op de afgedrukte pagina ziet, of strepen of foute tekens, kunt u het probleem oplossen door als volgt een reinigingspagina voor de afbeeldingstrommel af te drukken: 1. Page 10 De papierlade kan ongeveer vellen standaardpapier bevatten.

Haal net voldoende papier uit de verpakking, waaier de stapel uit om de vellen van elkaar te scheiden en maak de stap recht voordat u deze plaatst. Plaats het voorbedrukte briefpapier met de bovenrand eerst en de afdrukzijde omlaag in de papierlade, of met de afdrukzijde omhoog in de handinvoer. Als normaal papier sterk krult tijdens het afdrukproces, probeert u de stapel in de invoerlade om te draaien. U bent mogelijk of de verkeerde zijde aan het afdrukken. PAPIER IN DE LADE PLAATSEN 1.

Haal maximaal vel papier uit de verpakking en sluit de verpakking zorgvuldig om de rest van het papier in goede conditie te houden. Waaier de stapel uit om de vellen te scheiden en maak de stapel recht voordat u deze plaatst. Til het deksel van de papierlade op. Stel de geleiders in op de breedte van de papierstapel.

De geleiders mo Page 11 5. Schuif de papierstapel zo ver mogelijk in de lade met de afdrukzijde omlaag, de bovenrand in de printer, en zorg ervoor dat de geleiders net de zijkant van de stapel raken. Sluit het deksel van de lade. In het dialoogvenster Afdrukken van uw computer klikt u op de knop [Eigenschappen] om het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken te openen. Kies op het tabblad Instellingen het correcte formaat van uw papier en stel de bron in op [Handmatig] u kunt indien gewenst op de handinvoer van de printerafbeelding klikken.

Stel op het tabblad Taakopties de correcte Afdrukstand in voor uw document. Klik op [OK] om het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken te sluiten en klik op [OK] om het dialoogvenster Afdrukken te sluiten en het document af te drukken. Page 12 Het papierinvoerlampje knippert. Plaats nu het papier. Stel de papiergeleiders in op de breedte van het papier. Deze moeten licht beide zijkanten van het papier raken, maar dit niet vastklemmen. Plaats het af te drukken vel, bovenrand eerst, afrukzijde omhoog, in de invoerlade en duw het vel zachtjes totdat u een lichte weerstand voelt.

De printer voert het papier een klein stukje door en houdt het vast, en het lampje Load Paper Papier plaatsen stopt met knipperen. Wanneer het paginabeeld is verwerkt, wordt het papier in de printer getrokken en wordt uw afgedrukte pagina uitgevoerd in de uitvoerlade. OPMERKING De pagina's worden met de afdrukzijde omhoog uitgevoerd. Voor documenten die uit meerdere pagina's bestaan, wilt u mogelijk de omgekeerde afdrukvolgorde in uw afdrukdialoogvenster kiezen indien deze optie in uw toepassing aanwezig is.

Voorkom zelfklevende enveloppen en enveloppen met vensters of metalen sluithaakjes. Kies bij voorkeur enveloppen het rechthoekige flappen in plaats van driehoekige flappen. Wanneer u uw document adresseert, past u de adressering aan het formaat van de enveloppe aan. Vergeet voor de meeste enveloppen niet de indeling Liggend breed te kiezen.

Standaardenveloppen van het formaat DL zijn 22 cm breed bij 22 cm hoog. Kies op het tabblad Instellingen het correcte formaat van uw enveloppe, stel Bron in op [Handm Page 14 Het papierinvoerlampje knippert. Plaats nu de enveloppe. Plaats de enveloppe, korte rand eerst, afdrukzijde omhoog, flap omlaag en naar links gevouwen, in de invoerlade en duw zachtjes totdat u een lichte weerstand voelt.

De printer voert de enveloppe een klein stukje door en deze het vast. Het vel wordt in de printer getrokken en de afgedrukte pagina wordt uitgevoerd in de uitvoerlade. Als u echter op andere materialen afdrukt, moet u de instelling mogelijk tijdelijk wijzigen. De instellingen voor de verschillende soorten afdrukmaterialen staan in de volgende tabel. Wanneer u de toepassing afsluit, worden de standaardwaarden van de instellingen hersteld.