Handbuch brother hl 3140cw


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 897507062
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 11,52

ERLAUTERUNG:

Handbuch brother hl 3140cw

Zoeken resetten. Ik heb hoogglans fotopapier gecoat gebruikt ; dit kwam vast te zitten en werd niet doorgevoerd. Nadien krijg ik op verschillende plaatsen op de print beschadigingen met zwarte vlekken te zien. Wat kan ik hieraan doen? Gesteld op om Mijn printer heeft 1 blz. Display geeft zwarte balkjes aan en reageert nergens op Gesteld op om U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Home Computer Printer Brother HLCW Online Gebruiksaanwijzing, pagina's, 4. Brother HLCW. Email deze handleiding. Broth er- kleuren prin ter. HL-3 CD W. Voor sle chtziend en. Deze handleiding k an door de software S creen Reader 'text-to-speech'. U dient ee rst alle hardware in t e stellen en de driver te i nst alleren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Gebruik de Installatiehand leiding o m de machine in te st e llen. In de doos v i ndt u een gedrukt e xemplaar.

Lees deze Gebruikershan dleiding aandachtig door voordat u de mac hine gaat gebruiken. Opmerking: bepaal de m odellen zijn in ni e t al le landen v erk rijgbaar. Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum. Forum Brother-HLCW. Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

De handleiding is 4,63 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. Vul dan hier uw emailadres in.

Manuals Brands Brother Manuals Printer HLCW Quick setup manual Brother HLCW Quick Setup Manual Quick setup guide - english. Quick Links. See also: User Manual. Table of Contents. Quick Setup Guide. Thank you for choosing Brother, your support is important to us and we value your business.

Your Brother product. Please read the Product Safety Guide first, then read this Quick Setup Guide for the correct setup and installation. Related Manuals for Brother HLCW Printer Brother HL-LCDN Product Safety Manual Hl-lcdn; hl-lcdw; hl-lcdw; hl-lcdwt; dcp-lcdn; hl-lcdw; mfc-lcdw; mfc-lcdw; mfc-lcdw; mfc-lcdw 28 pages.

Printer Brother HLCDW Online User's Manual pages. Summary of Contents for Brother HLCW Page 1 Please read the Product Safety Guide first, then read this Quick Setup Guide for the correct setup and installation procedure. Page 2 WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, WARNING could result in death or serious injuries.

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may CAUTION result in minor or moderate injuries. WARNING Plastic bags are used in the packing of your machine. Plastic bags are not toys. To avoid the danger of suffocation, keep these bags away from babies and children, and dispose of them correctly. Page 3 Remove the packing Take out all four drum and toner cartridge assemblies.

If ingested, seek medical attention immediately. IMPORTANT DO NOT connect the AC power cord yet. Remove the packing tape from the outside of IMPORTANT the machine. Page 4 Using both hands, hold each drum and toner Load paper in the paper cartridge assembly level, and gently shake it from side to side several times to distribute the tray toner evenly inside the assembly.

Pull the paper tray completely out of the machine. Page 5: Turn On The Machine Make sure it is completely inserted into the machine. HLCDW: Go to step 5. For HLCDN: Go to step 6. Page 6: Wireless Setup For Wlan Models Only Wireless setup for WLAN Print a test page models only if needed Press Go. The machine will print a test page. For mobile device users: press a to choose Check that the test page has printed correctly. Go to step 9 on page 17 to continue the wireless setup.

The installation will automatically continue. The installation screens appear one after another. If prompted, follow any on-screen instructions. IMPORTANT DO NOT cancel any of the screens during the installation. It may take a few minutes for all screens to appear.

Page Install The Printer Driver Put the CD-ROM into your CD-ROM drive, and then double-click the BROTHER icon on your desktop. Double-click the Start Here OSX icon. If prompted, select your model. If Adobe Reader is installed on your computer but cannot open the files, The installation will automatically continue.

If prompted, select your model and language. Page 16 Wired Network Macintosh Choose your machine from the list, click Add, and then click Next. OS X v Where XXXX is your model name. Page 18 For Wireless Network Users Choose your wireless setup method The following instructions will offer three methods for setting up your Brother machine on a wireless network.

If you began the wireless setup from step 5 on page 6 for mobile devicesgo to method b Setup Wizard. For all other users, choose the method you prefer for your environment. IMPORTANT If you need assistance during setup and want to contact Brother Customer Service, make sure you have your SSID Network Name and Network Key ready.

Page 21 For Wireless Network Users Temporarily connect the USB cable not Enter the Network Key you wrote down in step a on page 18, and then click Next. Page 23 For Wireless Network Users Wireless setup is now complete. For computer users: please install the printer driver.

Page Troubleshooting For Wireless Network Users Troubleshooting IMPORTANT If you need assistance during setup and want to contact Brother Customer Service, make sure you have your SSID Network Name and Network Key ready.

We cannot assist you in locating this information. Page 26 For Wireless Network Users Error Code Recommended Solutions The wireless network and security setting you entered may be incorrect. NOTE For HLCDW: to install the PS driver BR-Script3 printer driverchoose Custom Please allow or permit the window to continue. The installation is now Finish complete. Page Web Based Management For Network Users Web Based Management Reset the print server network web browser settings The Brother print server is equipped with a web server Press a or b to choose Network.

Page Color Correction Other Information Color Correction Color Registration Auto Registration The output density and print position of each color Auto registration helps you to improve the print may vary depending on the machine's environment.

Factors like temperature and humidity can affect color. Page 33 Consumables Consumables When the time comes to replace consumable items such as toner or drums, an error message will appear on your machine's LCD. NOTE The drum unit and toner cartridge are two separate parts. Page 34 Trademarks The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd. Brother is a trademark of Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, Safari and Mac OS are trademarks of Apple Inc. This manual is also suitable for: Hlcdw Hlcdn Hlcdw. Print page 1 Print document 35 pages. Cancel Delete. Sign In OR. Don't have an account? Sign up! Restore password. Upload from disk. Upload from URL.