Gigaset dx800a handbuch


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 364319516
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 18,46

ERLAUTERUNG:

Gigaset dx800a handbuch

Suche zurücksetzen. AWS nur Bedingt möglich, Anrufbeantworter ist eingeschaltet, bei Anruf nur Besetztzeichen Eingereicht am Wie kann ich eine Telefonkonferenz durchführen? Eingereicht am Beim Abheben des Hörers ist nur ein leichtes Rauschen zu hören. Bei eingehenden Anrufen klingelt das Telefon zwar, aber nach dem Abheben ist ebenfalls nur ein Rauschen zu hören Eingereicht am Wie werden mir verpasste und auch angenommene Anrufe angezeigt?

Bei mir steht in der Abfrage nur: keine Anrufe Eingereicht am Wie kann ich bitte den Telefonbeantworter ausschalten? Wie kann ich eine sofortige Rufweiterleitung auf ein Handy einstellen? Wie kann ich eine Telefonummer in der Kurzwahlliste ändern? Wenn der Anrufbeantworter DX All in One IT-Telefonie besetzt ist, wie kann ich dafür sorgen, dass ein weiterer Anrufer ein besetzt-Zeichen bekommt und es nicht an anderen Mobiltelefonen durchklingelt?

Wenn ich mit einem Kunden am Telefon besetzt bin und es kommt ein neur Anruf herein. Wie kann ich den ersten unterbrechen, den 2. Anrufer zurückgehen? Wie kann ich die Rufumleitung auf mein Handy rückgängig machen?? Bei unserer Anlage lassen sich die AB Nachrichten nicht alle auf einmal löschen. Nur einzeln, woran liegt das?

Kann man den AB so einstellen, dass nur eine Ansage kommt aber man keine Nachricht hinterlassen kann? Hallo, in der Anleitung zum Telefon steht auf Seite 46, wie alte Nachrichten gelöscht werden: Neue Nachrichten können Sie erst nach Wiedergabe des Zeitstempels und der ersten Sekunden der Nachricht löschen. Alle alten Nachrichten löschen: Während der Wiedergabe oder bei Pause: "Optionen" - Alte Liste löschen - OK Ja - Abfrage bestätigen.

Weiter geht es zum AB. Meist wird ja nicht auf den AB gesprochen, man legt auf, nachdem die Ansage war und der Piep. Hier ist die Hinweisansage Seite 45 genau richtig. Man kann eine Nachricht aufsprechen und diese wird nur abgespielt. Hierzu wird der Modus eingestellt, entweder "Aufzeichnung", "Hinweisansage" oder "Im Wechsel". Ich persönlich finde nur die Hinweisansage prima.

Beantwortet Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben. Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse.

Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden. Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll.

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. Home Telefone Bürotelefon Siemens Gigaset DXA Online Bedienungsanleitung. Siemens Gigaset DXA Seite Erhalten Sie per E-Mail. T elefonieren mit Netzdiens ten. A WS an einen e xternen Anschluss. Bei der Anrufweiterschaltung w erden. Anschluss weitergeleitet. Sie k önnen eine. A WS v erbindungsspezifisch einrichten, d.

V oraussetzung: Der VoIP -Pro vider unter. An T ele fon-Nr. Sie können für jede V er. Bei der Weiterschaltung Ihr er Giga. Sof ort : Anrufe wer den sofort weiterge. Bei Nichtm elden : Anruf e werden weit er. Klingeln niemand abhebt. Bei Besetzt : Anrufe wer den weiterge. Bei Weiterschaltung der F estnetz- bzw. Es wird eine V erbindung ins T elefon-Netz. Sie können alle externen Anruf e, die an eine.

Empfangs-V erbindung des Basistelefons. Intern- T eilnehmer a uswählen. Kein Mobilteil wird angezeigt, wenn. Geben Sie Kei ne an, wird der. Prov id er. Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage. Forum siemens-gigaset-dxa. Art des Missbrauchs: Spam. Hass propagierende oder gewalthaltige Inhalte Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen. Neu registrieren Registrieren auf E - Mails für Siemens Gigaset DXA wenn: neue Frage gestellt werden neue Handbücher vorhanden sind Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail. Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden?

Zoeken resetten. Wij gebruiken een Siemens Gigaset DXA, nu is er per ongeluk bij doorschakeling een verkeert 06 nummer ingegeven. Hoe kan ik dat verwijderen, selecteren en dan verwijderen werkt niet de telefoon blijft hem onthouden Gesteld op om Gr Ruben Gesteld op om Ja dat weet ik en het is te verhelpen. Het waarom: Jullie hebben de systeem pincode gewijzigd naar eigen pincode, dus de is gewijzigd.

Het gevolg is dat er ook een service wordt geactiveerd zijnde "Inschakelen - beluisteren van berichten op afstand". Handig als je ooit vergeten bent je antwoordapparaat in te schakelen, of je wilt ingesproken berichten beluisteren op je antwoordapparaat. Nadeel is dat elke inkomende oproep die niet binnen 9 maal overgaan wordt beantwoord de boodschap krijgt "Voer pincode in".

Dus enige manier om dit te deactiveren is de systeem pincode weer terug op zetten, of de telefoon oproep binnen 8 keer overgaan aannemen. Lastig als niemand aanwezig is. Tot zover. Groet, Hans Geantwoord op om Dank u wel, wellicht heeft mijn telefoon beheerder dit gedaan om het systeem te kunnen beheren op afstand.

Gr Ruben Geantwoord op om Kan kloppen, indien jullie een externe host hebben zit in de DX verder geen instelling meer. Systeempincode wordt dan inderdaad vaak aangepast. Iets om vanaf nu dus rekening mee te houden.

Advies is om het zo te laten en jullie klanten hieromtrent enkel te informeren. Het is een bug in de DX zelf, de opvolger zit er aan te komen, wellicht dat men bij Gigaset hiervoor een oplossing heeft bedacht. Gr ruben Geantwoord op om De vraag betreft functie "Link to Mobile", indien een oproep binnenkomt op de DX en smartphone en DX zijn via bluetooth met elkaar verbonden, dan zullen de DX en alle aangemelde handsets deze oproep kenbaar maken. Je kunt dan om het even met elke handset en DX de oproep aannemen.

Dat is de wat de bedoeling ervan is. Dit functioneert bij jullie dus correct. De vraag is nu of een inkomende oproep via vaste lijn ook wordt weergegeven op je smartphone en of je deze dan ook kunt aannemen. Helaas kun je dat niet instellen, beide apparaten zijn eindstations met eigen telefoonnummers. Een "High end" kun je niet configureren als "2e" handset bijvoorbeeld, zodat inkomende oproepen op vaste lijn kenbaar wordt gemaakt op je smartphone.

Wat eventueel wel kan is de functie doorschakelen met oproep vertraging. Dit loopt dan buiten de bluetooth verbinding om en gaat via je provider. Bijvoorbeeld: Je activeert functie doorschakelen op vaste lijn met een vertraging van 5 of 10 keer overgaan.

Daarna als niet wordt aangenomen schakelt de oproep door naar mobiel nummer van je smartphone. Andere mogelijkheden zijn er niet in jullie configuratie helaas. Wij gebruiken een Siemens Gigaset DXA. Hij werkt geweldig. Nu willen we een 2e voip lijn toevoegen. Is het mogenlijk de telefoon zo in te stellen dat hij zelf besluit voor alle nummers met landcode een bepaalde verbinding te gebruiken en de rest via de andere verbinding te doen?

De web-config heeft wel een pagina met 'kiesregels', maar ik weet niet wat daar ingevuld dient te worden. Met vriendelijke groet, Joost de Greef Gesteld op om Dag Joost, Het klopt dat je in de configurator kunt instellen dat bepaalde telefoonnummers t. In de standaard handleiding vind je dit niet uitgebreid, in de handleiding DXA PRO wel.

De link er naar toe voeg ik bij. Zoekbegrip is dan ""kiesregels". Beter zo dan de tekst alhier uitleggen. Klik op deze LINK Groet, Hans Geantwoord op om Als ik de hoorn opneem dan krijg ik een 4 in het display te zien. Alle toetsen reageren niet op aanslagen. Inkomende gesprekken kan ik opnemen. Met de Dect telefoon kan ik wel naar buiten bellen. Het euvel is ontstaat na verhuizing waarbij het toestel van de stroom is geweest.

Hoe kan ik de toetsblokkade opheffen en hoe krijg ik die 4 uit de "pre-dial"? Gesteld op om Teken aan de wand dat deze DXA de geest gaat geven. Een volledige reset kan nog bijdragen om herstel in te luiden, dit gaat als volgt: Harde fabrieksreset!

Toets de rechterzijde van de navigatoets in, je komt in het hoofdmenu. Toets nu: een 8 en een 3, je ziet een 0 knipperen. Indien je hier een 1 toetst en op OK zal de DX volledig worden schoongepoetst. Geantwoord op om Beste Ik heb net dit toestel aangekocht. Ik heb alle stappen doorlopen zoals hieronder besproken door U. Toch krijg ik altijd SIP registratie mislukt. Kan U mij verder helpen aub?

Instellingen DX bij VoIP gebruik. Je hebt een router Fritzbox met DECT-functie van XS4ALL maar kiest ervoor de Gigaset DX All-in One in te zetten als jou VoIP centrale. Alle gegevens dien je dan in je DX in te vullen, die neemt dan de functie over van je router. Je kunt dan GEEN gebruik maken van de router Lees Fritzbox als VoIP centrale.

Dus een DECT-handset aanmelden op Fritzbox is dan wel mogelijk maar zal niet functioneren. Maak voor jezelf dus vooraf een keus wat je wilt. Beiden hebben mooie functies aan boord, het is maar net waar je voorkeur ligt. Sluit je DX All-in One op een LAN-poort van je router middels een netwerk kabel. Er wordt direct achter de schermen een IP-adres afgegeven aan de DX door je router. Zorg dat je de accountnaam en wachtwoord bij de hand hebt die door je provider XS4ALL zijn afgegeven.

Hier vind je het benodigde IP-adres. Open in je Pc of Mac je Browser en vul je IP-adres in van de DX, de webconfigurator van de DX wordt geopend. Drie tabbladen worden zichtbaar, Home — Instellingen — Status. Sla dit op en ga verder. Naam of nummer. Vul hier je abonneenummer in. Automatische configuratie code enkel invullen als de provider bekend is en een code heeft afgegeven. Geen nood als dit niet zo is, verderop geef ik de handmatige gegevens. Kies hier je provider, XS4ALL, KPN, enz. De vaste SIP-gegevens worden nu door de DX ingevuld.

Log in wachtwoord. Moge duidelijk zijn dat hier het opgegeven wachtwoord door provider wordt ingevuld. Hier vind je de algemene gegevens van de serviceprovider, bijvoorbeeld XS4ALL. Poort registratieserver. Ververs-tijd registratie. STUN gebruiken. Adres van de STUN-server is: stunxs4all. STUN ververstijd is: seconden. NAT-verversing is: 20 seconden. Uitgaande Proxy-mode. Slechts 1 VoIP gesprek toestaan. Zorg in elk geval nu dat in het menu eronder de code G in linker menu staat.

Is ook sterk afhankelijk van router en intern gebruik van allerlei apparaten die via router hun gegevens opvragen. Allen willen via router functioneren dus kwestie van ervaren welke instellingen toepasbaar zijn. Annex B. Betreft enkel ISDN techniek.

Dit zijn de extern benodigde correcte instellingen om een VoIP verbinding op te bouwen via XS4ALL of enig andere service-provider.