Aeg competence handbuch


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 928271821
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 13,58

ERLAUTERUNG:

Aeg competence handbuch

Zoeken resetten. Gesteld op om Ik weet niet hoe ik de grill in mijn oven kan gebruiken. Ik heb een AEG elektrische inbouwoven competence B Gesteld op om Hallo, Onze AEG magnetron KMM staat sinds kort in storing met foutcode F Weet iemand hier toevallig iets vanaf? Alvast bedankt. Mijn oven B tijdens koken slaatuit wat zou reden zijn Gesteld op om Heeft u een Nederlandstalige handleiding van de warmeluchtoven AEG BPEM aub?

Bij mijn nieuwe oven is enkel een Franse, Spaanse en Portugese handleiding geleverd. Ik vind wel die van BPEM, misschien is dat ongeveer dezelfde handleiding? Mijn oven maakt sinds een paar weken hiep geluidjes bij om het even welke instelling, dit binnen de 3 minuten in werking stellen. F melding bij AEG combioven. Blokkeerd nu. Hoe nu verder? Zodra de oven warm is, slaat de hete lucht oven af. Oftewel stopt de ventilator met draaien.

Na zo'n vijf minuten afkoelen gaat de ventilator weer draaien. Hoe lossen we dit op? Juist hetzelfde probleem hoe lossen we dit op Geantwoord op om Ik heb een AEG regent oven die al zeker 25 jaar oud is. Is zo goed als nieuw. Wil graag bakken maar heb geen handleiding. Kan mij hier n iemand mee helpen? Is hier ooit een antwoord op gekomen?? Geantwoord op om Bij een poging de zomertijd in te stellen verschijnt de melding 'safe' in het display Gesteld op om Je hebt dan het kinderslot ingesteld.

Dan zou het kinderslot eraf gaan. Ik heb safe op mijn display ,kan er niks meer mee. Wie weet een oplossing? Hoe moet je de oven voorverwarmen? Ik heb de zelfde vraag. Kan niet ontdekken hoe dit moet. Dus als iemand het antwoord weet Dit gaat net weg en ik kan nu mijn apparaat niet gebruiken. Hoe los ik dat op? Hetzelfde hebben wij nu. Kunt u aangeven hoe dit is opgelost Geantwoord op om Ik heb het nu ook.

F melding hoe gaat deze weg Geantwoord op om Weet iemand antwoord op bovenstaande? Het probleem is mogelijk simpel te verhelpen als je de stroom er een 5 minuten afhaald. Zo heb ik het verholpen Geantwoord op om Bij melding F even de stroom uitschakelen Geantwoord op om U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Home Huishoudelijk Oven AEG. Populaire producten AEG Competence B D AEG BE AEG Competence Ba. Heeft u een vraag over producten in deze categorie?

Stel uw vraag hier in het forum. Forum AEG. Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: AEG Oven Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

Vul dan hier uw emailadres in.

Quick Links Download this manual. Table of Contents. Oven AEG MICROMAT KME User Information Electrolux user information electric oven micromat kme 56 pages. Page 2: Table Of Contents Safety information Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully.

To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. Page 5: Control Panel Control panel Control panel Buttons Temperature display Time display Time functions display Oven functions Indicator lights The oven will only work if the time of day has been set.

However, the oven can also be operated without any programme. Buttons Function To switch appliance on or off To Select oven functions Minute minder Illuminates when the minute minder alarm is set. Time of day Flashes when setting the time of day is carried out Oven functions Conventional Page 7: Recommendations For Defrosting Food Oven functions Recommendations for Defrosting Food The defrost function works by means of a 2-level system of hot air.

When selecting the defrost function, select HI or LO on the temperature display by pressing on the temperature button and then the buttons. Due to the manufacturing process there may be residues of grease and other substances. Page 9: Manual Operation Using the oven Manual operation After setting the clock, the oven is ready for use: 1 Press the On button 2 Press to select the desired cooking function. Press on the temperature button change it. Page Electronic Clock Functions Using the oven Electronic clock functions Electronic programmer functions Cooking Duration This function allows you to programme cooking time length, after which the oven will turn off automatically.

Programming Cooking Time: 1 Press on the clock button. The symbol will light up. Page 11 Using the oven Electronic programmer functions Cooking duration This function allows both cooking time length and the stop time to be Cooking duration and End of cooking programmed. With this function, the oven switches on automatically at and End of cooking time combined the set time and operates for the cooking time it has been programmed time combined Page Cooking Tables Cooking Tables Cooking Tables The Cooking Tables show examples of temperature ranges and approximate cooking times.

The cooking mode depends on the model. For the best results we recommend the oven to be preheated with the function for 10 minutes. Weight Tray Cooking Page 13 Cooking Tables Weight Tray Cooking Temperat. Page 14 Cooking Tables Weight Tray Cooking Temperat. Page 15 Cooking Tables CAKES AND Weight Tray Cooking Temperat.

Page Child Lock Function Child lock function Child lock function This function locks the oven, preventing small children from playing with it. To turn on the function, press on the buttons until you hear a long beep. The oven is now locked. If the oven is Off the word SAFE appears on the time display. Page Cleaning The Large Interior Glass Door Care and Cleaning Cleaning the Large Interior Glass Door Warning!

Be careful: the oven door closes when the interior glass is removed. Open the oven door. Pull the glass upwards from the bottom A. The interior glass is now free. Remove it. Page Environment Concerns Enviroments concerns 2. Loosen the lens from the lamp holder with the help of the appropriate tool. Exchange the bulb.

These can be ordered from the Technical Service Department. Page Technical Data Technical Data Problem Solution The oven does not work Check the connection to the electrical circuit. Check the fuses and current limiter of your installation. Ensure the clock is in the manual or programmed mode. Check the position of the function and temperature selectors The inside light of the Change the bulb. Page Before Installation. Before Installation. Page Installing The Oven Installation Installing the Oven For all ovens and after carrying out the electrical connection, 1 Introduce the oven into the kitchen unit, taking care not to trap the cable.

Ouvrez la porte du four. Page Avant L'installation. Page Bedienungsanleitung Sicherheitsinformationen Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer hochwertigen Produkte entschieden haben. Wir empfehlen, dieses Handbuch an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie es bei Bedarf stets zur Hand haben. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Kundendienst in Verbindung, um Gefahren zu vermeiden. Page Bedienfeld Bedienfeld Bedienfeld Knöpfe Temperaturanzeige Zeitanzeige Zeitfunktionsanzeige Backofenfunktionen Anzeigen Der Backofen funktioniert nur, wenn die Tageszeit eingestellt wurde.

Der Backofen kann aber auch ohne Programmierung eingesetzt werden. Knöpfe Funktion Zum Ein- und Ausschalten des Backofens Zum Wählen der Funktionen des Backofens Zur Einstellung von Temperatur und Zeit bzw.

Page Backofenfunktionen Backofenfunktionen Anzeigen Garzeit-Ende Leuchtet auf, wenn das Garzeit-Ende programmiert wurde, und beginnt zu blinken, wenn dieses erreicht wurde Kurzzeitmesser Leuchtet auf, wenn der Minutenalarm programmiert wird. Tageszeit Blinkt, wenn die Tageszeit eingestellt wird.

Page Empfehlungen Zum Auftauen Von Lebensmitteln Funktionen des Backofens Empfehlungen zum Auftauen von Lebensmitteln Die Auftaufunktion erfolgt über ein Warmluftsystem auf zwei 2 Höhen. HI ist für Fleisch im Allgemeinen und LO für Fisch, Kuchen, Gebäck und Brot.

Bei Wahl der Auftaufunktion, HI bzw. LO auf dem Temperaturwähler einstellen, indem der Temperaturknopf gedrückt wird und dann die Knöpfe betätigt werden. Page Vor Dem Ersten Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch Vor dem ersten Gebrauch Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, um beste Ergebnisse mit Ihrem Backofen zu erzielen. Aufgrund des Fertigungsablaufs können Fettreste und sonstige Substanzen vorhanden sein. Page Manueller Betrieb Backofenfunktionen Manueller Betrieb Nach Einstellung der Uhrzeit ist der Backofen einsatzbereit: 1 Den Knopf On drücken.

Zum Ändern den Temperaturknopf drücken. Die gewünschte Temperatur durch Drücken der Knöpfe wählen. Page Funktionen Der Elektronikuhr Backofenfunktionen Funktionen der Elektronikuhr Funktionen des elektronischen Programmierers Garzeit-Dauer Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der Dauer und Endzeit der Garung. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich der Backofen automatisch ab. Programmierung der Garzeit-Dauer: 1 Den Uhrknopf drücken.

Page 53 Backofenfunktionen Funktionen des elektronischen Programmierers Cooking duration Diese Funktion gestattet es, zusammen die Garzeit und das Garzeit- Kombinierte Garzeit and End of cooking Ende einzustellen. Mit dieser Funktion schaltet sich der Backofen und Garzeit-Ende time combined automatisch zur eingestellten Zeit ein und funktioniert während der programmierten Garzeit.

Page Gartabellen Gartabellen Gartabellen Die Gartabellen zeigen Temperaturbeispiele und ungefähre Garzeiten. Die Gardauer hängt vom Modell ab. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, den Backofen mit Funktion oder 10 Minuten lang vorzuheizen. Page Funktion Der Kindersicherung Funktion der Kindersicherung Funktion der Kindersicherung Diese Funktion verriegelt den Backofen, um zu verhindern, dass Kinder mit diesem spielen.

Um diese Funktion zu aktivieren, die Knöpfe gleichzeitig drücken, bis ein langer Signalton ertönt. Der Backofen ist nun verriegelt. Wenn der Backofen eingeschaltet ist, ist das Wort SAFE sicher auf der Zeitanzeige zu sehen. Seien Sie vorsichtig: Die Backofentür wird geschlossen, wenn die Innenscheibe entfernt wird. Öffnen Sie die Backofentür. Ziehen Sie die Scheibe am unteren Teil A nach oben.

Die Innenscheibe ist frei. Entnehmen Sie sie. Page Umwelterwägungen Umwelterwägungen 2. Entfernen Sie die Linse aus der Lampenhalterung mithilfe eines angemessenen Werkzeugs. Wechseln Sie die Glühbirne aus. Bringen Sie die Linse wieder an und stellen Sie sicher, dass sie ohne Gewalt in der richtigen Stellung einrastet. Sie können diese Glühbirnen beim Electrolux-Kundendienst bestellen.

Page Technische Daten Technische Daten Störung Abhilfe Der Backofen funktioniert Prüfen Sie nach, ob er an die Stromversorgung angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Sicherungen und den Leistungsbegrenzer der Installation. Überprüfen Sie die Stellung der Funktions- und Temperaturwahlschalter. Page Vor Der Installation.

Vor der Installation. Page Einbau Des Backofens Installation Einbau des Backofens Für alle Backöfen und nach dem Anschluss an das Stromnetz: 1. Führen Sie den Backofen in die Küche ein, wobei darauf zu achten ist, dass das Kabel nicht geklemmt wird.

Befestigen Sie den Backofen am Möbelstück, indem die 2 zum Lieferumfang gehörenden Schrauben in die Bohrungen, die bei geöffneter Tür sichtbar sind, eingeführt werden. Page Gebruiksaanwijzingen Veiligheidsinformatie Dank u voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten.