Handbuch brother hl 3040cn


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 564760158
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 12,58

ERLAUTERUNG:

Handbuch brother hl 3040cn

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Home Computer Printer Brother HLCN Online Gebruiksaanwijzing, pagina's, Brother HLCN. Email deze handleiding. U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer ge bruiken. Installeer de printer aan de hand va n de informatie in de Installatie handleiding. In de doos vindt u een gedrukt. Lees deze Gebruike rshandleiding aanda chtig door voor dat u de printer ga at gebruiken.

Bewaar de cd-r om op een. Opmerking: bepaalde modellen zijn in n iet alle landen verkrijgbaar. Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum. Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

De handleiding is 12,92 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. Vul dan hier uw emailadres in.

Manuals Brands Brother Manuals Printer HLCN User manual Brother HLCN User Manual Color printer. Quick Links Download this manual See also: Service Manual. Brother Color Printer. You must set up the hardware and install the driver before you can use the printer. Please use the Quick Setup Guide to set up the printer. You can find a printed copy in the box. Please read this User's Guide thoroughly before you use the printer.

Keep the CD-ROM in a convenient place so you. Note: Not all models are available in all countries. Downloaded from ManualsPrinter. Related Manuals for Brother HLCN Print Server Brother HLCN Network User's Manual Multi-protocol on-board ethernet print server and wireless ieee Multi-protocol on-board ethernet print server and wireless ieee Printer Brother HLCN Software Manual Brother hlcn: software guide 1 page.

Keep the CD-ROM in a convenient place so you can use it quickly if you need to. WARNING CAUTIONS specify procedures you must follow or avoid to prevent possible CAUTION minor injuries. Page 3: Safety Precautions Safety precautions To use the printer safely If you DO NOT follow these safety instructions, there is a possibility of a fire, electrical shock, burn or suffocation. Please keep these instructions for later reference and read them before attempting any maintenance.

Page 4 Use the printer within the recommended power range. Do not share the same power circuit with other high-powered appliances, such as an air conditioner, copier, shredder and so on. Page 5 This printer is heavy and weighs approximately To prevent injuries when moving or lifting this printer, make sure to use at least two people.

Be careful not to pinch your fingers when you set the printer back down. CAUTION After you have just used the printer, some internal parts of the printer will be extremely hot. Page 6 DO NOT place the machine near heaters, air conditioners, refrigerators, water, chemicals or devices that contain magnets or generate magnetic fields. DO NOT put the printer near devices that contain magnets or produce magnetic fields. Page 7: Compilation And Publication Notice All other trademarks are the property of their respective owners.

Compilation and Publication Notice Under the supervision of Brother Industries Ltd. The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice. Page 8: Table Of Contents Table of Contents Printing Methods About paper Page 9 Control Panel Control panel Page 10 Quick reference for bar code control commands HLCW only Page Printing Methods Printing Methods About paper Type and size of paper The printer loads paper from the installed paper tray or the manual feed slot.

The names for the paper trays in the printer driver and this guide are as follows: Paper tray Tray 1 Manual feed slot Manual You are responsible for the quality and performance of the envelopes you use. Page Unprintable Area Printing Methods Unprintable area The area of the paper that cannot be printed on is shown in the table below: Note The area that cannot be printed on may vary depending on the paper size and the printer driver you are using.

Page Printing Methods Printing Methods Printing methods Printing on plain paper Printing on plain paper from the paper tray For the recommended paper to use, see About paper on page 1. Pull the paper tray completely out of the printer. While pressing the green paper-guide release lever, slide the paper guides to fit the paper size. Make sure that the guides are firmly in the slots.

Page 16 Printing Methods Put paper in the tray, and make sure that the paper is below the maximum paper mark bbb 1. The side to be printed on must be face down. IMPORTANT Make sure the paper guides touch the sides of the paper so it will feed properly.

Put the paper tray firmly back in the printer. Page 17 Printing Methods Choose the following from the printer driver: Paper Size See Driver and Software in Chapter 2. Page 18 Printing Methods Macintosh printer driver Send the print data to the printer.

Page 19 Printing Methods Printing on plain paper or bond paper from the Manual feed slot For the recommended paper to use, see About paper on page 1. Note The printer automatically turns on the Manual Feed mode when you put paper in the manual feed slot. Lift up the support flap 1 to prevent paper from sliding off the face-down output tray, or remove each page as soon as it comes out of the printer.

Page 20 Printing Methods Using both hands, slide the manual feed slot paper guides to the width of the paper that you are going to use. Using both hands, put one piece of paper in the manual feed slot until the front edge of the paper touches the paper feed roller. Page 21 Printing Methods Choose the following from the printer driver: Paper Size Page 22 Printing Methods Macintosh printer driver Send the print data to the printer.

After the LCD shows Manual Feed, put in the next sheet of paper as in step d and repeat for each page you want to print. Note The LCD will show Manual Feed until a sheet of paper is put in the manual feed slot. Page Printing On Thick Paper, Labels And Envelopes Printing Methods Printing on thick paper, labels and envelopes When the back output tray is pulled down, the printer has a straight paper path from the manual feed slot through to the back of the printer. Use this paper feed and output method when you want to print on thick paper, labels or envelopes.

Page 24 Printing Methods Using both hands, slide the manual feed slot paper guides to the width of the paper that you are going to use. Using both hands, put one piece of paper or one envelope in the manual feed slot until the front edge of it touches the paper feed roller. Page 25 Printing Methods Choose the following from the printer driver: Paper Size For more information about how to choose the settings, see the Help text in the printer driver. Guidelines for printing on both sides of the paper If the paper is thin, it may wrinkle.

If you are using the Macintosh Printer Driver, see Manual Duplex Printing on page Page 30 Printing Methods The printer will now automatically print all the odd-numbered pages on the other side of the paper.

Note When you put paper in the paper tray, first empty the tray. Next, put the printed pages in the tray, with the printed side face up. Page 31 Printing Methods Using both hands put the paper in the manual feed slot with the side that is going to be printed on first facing up. Send the data to the printer, then follow the instructions on the computer screen. Repeat this step until you have printed all the even-numbered pages.

If you print 10 pages on 5 sheets of paper, it will print page 2 and then page 1 on the first sheet of paper. It will print page 4 and then page 3 on the second sheet of paper. Page Printing Photos From A Digital Camera HlCw Only Printing photos from a digital camera HLCW only Your Brother printer supports the PictBridge standard, allowing you to connect to and print photos directly from any PictBridge compatible digital camera.

Even if your camera is not in PictBridge mode or does not support PictBridge, you can connect your camera as a normal storage device. Page Printing Images Printing Methods Printing images Make sure that your camera is turned off.

Connect your camera to the USB direct interface 1 on the front of the printer using a suitable USB cable. Turn on the camera. When the printer has recognized the camera, the LCD shows the following message Camera Connected Set your camera to print an image.

Page Dpof Printing Printing Methods DPOF printing DPOF stands for Digital Print Order Format. Major digital camera manufacturers Canon Inc. Page 36 If your ID has the restricted options, the following messages appear on the LCD. Message Meaning Printing pictures directly from a camera to the Brother machine is restricted. Access Denied The number of pages you are allowed to print is exceeded. The print job will be Limit Exceeded canceled.

Page Printing Data From A Usb Flash Memory Drive With Direct Print HlCw Only Supported file formats Direct print supports the following file formats: PDF version1. Choose HLCW 1 and check the Print to file box 2. Click Print.

Choose the folder you want to save the file to and enter the file name if you are prompted to. If you are prompted for a file name only, you can also specify the folder you want to save the file in by entering the directory name. Page Printing Data Directly From The Usb Flash Memory Drive Printing Methods Printing data directly from the USB flash memory drive Connect your USB flash memory drive to the USB Direct Interface 1 on the front of the printer.

When the printer has recognized the USB flash memory drive, the LCD shows the following message. Checking device 1. FOLDER1 Folder names and file names not in a folder will be shown on the LCD. Page Printing Data Directly From The Usb Flash Memory Drive With Secure Function Lock 2. Message Meaning Printing pictures directly from the USB flash memory drive to the Brother machine is Access Denied restricted.

The number of pages you are allowed to print is exceeded. Depending on Linux distributions, the driver may not be available. You can also download the printer driver from a link on the supplied CD-ROM. If you download from a link on CD-ROM, click Install Other Drivers or Utilities, then click For Linux users on the screen menu. Page 44 These settings are not available with the Macintosh printer driver and the BR-Script printer driver for Macintosh.